Esc键可退出全屏浏览
明仕田园骑行道
旅游图片 来源:央视网 2015年04月03日 14:29
明仕田园风光
旅游图片 来源:央视网 2015年04月03日 14:29
采风团骑行在山间小道
旅游图片 来源:央视网 2015年04月03日 14:29
采风团体验骑行
旅游图片 来源:央视网 2015年04月03日 14:29
明仕田园采风团合影
旅游图片 来源:央视网 2015年04月03日 14:29
安平度假区
旅游图片 来源:央视网 2015年04月03日 14:29
安平度假区小竹筏
旅游图片 来源:央视网 2015年04月03日 14:29
恬静宜人的安平度假区
旅游图片 来源:央视网 2015年04月03日 14:29
船游安平度假区
旅游图片 来源:央视网 2015年04月03日 14:29